កម្ពុជា​ខ្ចី​ប្រាក់ពី​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​ទំហំ​ខ្ទង់​៤៨០​លាន​ដុល្លារ៦​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​នេះ​


វិមានឯករាជ្យ

សេដ្ឋកិច្ច | ជ័យ ច័ន្ទមុន្នី | 07 Oct 2020 | 0 Comments |

តួលេខ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​បង្ហាញ​ថា កម្ពុជា​បាន​ខ្ចី​ប្រាក់​ទំហំ​ជិត ៥០០​លាន​ដុល្លារ​ពី​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ដើម​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ដែល​ស្មើ​នឹង​ ២៥​ភាគរយ​នៃ​ទំហំ​​កម្ចី ១៤០០​លាន​ដុល្លារ​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ខ្ចី​ពី​បរទេស​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ។

ព្រឹត្តិបត្រ​បំណុល​សាធារណៈ​​របស់​កម្ពុជា​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​កាល​ពី​ខែ​កញ្ញា បង្ហាញ​ថា កម្ពុជា​បាន​ខ្ចី​ប្រាក់​ទំហំ ៤៧៩.០៥​លាន​ដុល្លារ​ពី​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​នៅ​ចន្លោះ​ខែ​មករា ដល់​ចុង​ខែ​មិថុនា​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ក្នុង​កម្ចី​ដល់​ទៅ ៤៤៣.៦៥​លាន​ដុល្លារ ឬ ៩៣​ភាគរយ បាន​មក​ពី​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​ពហុ​ភាគី។

បើ​តាម​តួលេខ​ក្នុង​ព្រឹត្តិបត្រដដែល​នេះ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ដក​សាច់​ប្រាក់​ដល់​ទៅ ៤៤៣.៩៧​លាន​ដុល្លារ​ពី​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់​ជាង​ស្ដែង​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៦​ខែ​ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ។

ប្រភព​ដដែល​បង្ហាញ​ថា កម្ពុជា​បាន​ទូទាត់​សង​បំណុល​ចំនួន ១៥២.៣៧​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ក្នុង​នោះ​សង​ប្រាក់​ដើម​ទៅ​ម្ចាស់​បំណុល​ក្រៅ​ប្រទេស​បាន ១០៩.៩៦​លាន​ដុល្លារ។

ព្រឹត្តិបត្រ​នេះ ឲ្យ​ដឹង​ផង​ដែរ​ថា កម្ពុជា​ខ្ចី​ប្រាក់ពី​បរទេស​សរុប ១៣.០៨​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ហើយ​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣​មក​ដល់​ត្រឹម​ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំ​នេះ ក្នុង​នោះ​កម្ចី​ដល់​ទៅ ៨៧​ភាគរយ ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​លើ​វិស័យ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ ហើយ​កម្ចី​ទំហំ ១៣​ភាគរយ​ទៀត ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​លើ​វិស័យ​អាទិភាព។

នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជិត ៣០​ឆ្នាំ​នេះ​ផង​ដែរ កម្ពុជា​ក៏​​បាន​ទូទាត់​សង​បំណុល​សរុប ១.៨៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​នោះ​​សង​ប្រាក់​ដើម​ទៅ​ម្ចាស់​បំណុល​បរទេស​បាន​ចំនួន ១.១៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

ប៉ុន្តែ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បញ្ជាក់​ក្នុង​ព្រឹត្តិបត្រ​បំណុល​នោះ​ថា កម្ពុជា​កំពុង​ជំពាក់​បំណុល​បរទេស​ជាក់​ស្ដែង ៧.៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​គិត​ត្រឹម​ឆមាស​ទី​១​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ ដែល​សុទ្ធ​តែ​ជា​បំណុល​សាធារណៈ​ក្រៅ​ប្រទេស​ទាំង​អស់៕